Akiko Takeshita

1 película como intérprete

Película Lost in Translation
Lost in Translation (2003)
Como Ms. Kawasaki